Vi hjälper dig att förstå dig själv

MISU Labs samlar in och analyserar hälsodata. Vi tydliggör hur du mår och varför du mår som du gör. Genom att dokumentera hälsodata i vår applikation kommer du få tillgång till insikter om dig själv som vilar på ett gediget statistisk underlag och analys. Vissa insikter kanske du inte har en aning om medan i andra fall kan det handla om att få magkänslan bekräftad.

MISU Labs samarbetar med

MISU

Modell för Individanpassad Systematisk Uppföljning

Hälsovariabler

>150 Hälsovariabler 
Över 150 hälsovariabler har via kvantifiering och definiering skapats av MISU Labs. Banken med variabler utökas fortlöpande.

Registrering

2 minuter per dag
Användaren väljer ut personligt anpassade variabler som sedan följs upp genom registrering i applikationen. Sammanlagd tid för registreringar är cirka 2 minuter per dag.

Analys

Som användare genererar du en stor mängd datapunkter vilket möjliggör intressanta statistiska analyser. Genom frekvens-, tidsserie- och sambandsanalys tydliggörs i vilken utsträckning olika beteende, vanor och levnadsmönster påverkar dig.

Aggregerad data

> 70 000 datapunkter
Med en växande mängd datapunkter kan MISU Labs använda data från alla användare och därmed utöka analysmöjligheterna; dels på gruppnivå men även för dig som användare.
Vill du veta mer? Kontakta oss.

Applikationen fungerar på alla enheter

- stor tillgänglighet -

Dator, mobil och läsplatta

MISU Labs applikation fungerar på samtliga enheter. Registrering och analys kan göras direkt i mobilen.

Anonymiserad tjänst

Varken personnummer, namn eller andra personuppgifter behövs för användning av applikationen. Tjänsten är anonymiserad vilket gör det möjligt att använda applikationen utan att vara inloggad i exempelvis kommunens verksamhetssystem.

Nyheter

Pågående projekt

Under 2017 och första kvartalet 2018 pågår ett pilotprojekt i fyra kommuneri Region Jönköpings län. I projektet används MISU Labs applikation och via nära samarbete med deltagande kommuner har vi möjlighet att utveckla och anpassa applikationen efter faktiska behov och önskemål.

Läs mer på projektsida

Ny applikation

MISU Labs utvecklar en ny applikationen som kommer finnas tillgänglig i början av 2018. I utvecklingen ligger fokus på att underlätta användarens analys direkt i verktyget. Applikationen kommer även innehålla en rapportfunktion.