Rätt insatser till personer inom funktionshinderomsorg och psykiatri

Vi samlar dagligen in, analyserar och presenterar hälsodata på individnivå så att du alltid har det bästa underlaget för att bedöma vad som är rätt insats.

  • - Nya möjligheter till uppföljning
  • - Bättre samsyn och ökad förståelse
  • - Kvalitetshöjning
Misu Labs samarbetar med

MISU

Modell för Individanpassad Systematisk Uppföljning

Hälsovariabler

>150 Hälsovariabler 
Över 150 hälsovariabler har via kvantifiering och definiering skapats av Misu Labs. Banken med variabler utökas fortlöpande.

Registrering

2 minuter per dag
Användaren väljer ut personligt anpassade variabler som sedan följs upp genom registrering i applikationen. Sammanlagd tid för registreringar är cirka 2 minuter per dag.

Analys

Som användare genererar du en stor mängd datapunkter vilket möjliggör värdefulla statistiska analyser. Genom frekvens-, tidsserie- och sambandsanalys tydliggörs i vilken utsträckning olika beteende, vanor och levnadsmönster påverkar användaren.

Aggregerad data

> 70 000 datapunkter
Med en växande mängd datapunkter kan Misu Labs använda data från alla användare och därmed utöka analysmöjligheterna; dels på gruppnivå men även för den enskilde användare.
Vill du veta mer? Kontakta oss.

Applikationen fungerar på alla enheter

- stor tillgänglighet -

Dator, mobil och läsplatta

Applikation fungerar på samtliga typer av enheter. Registrering och analys kan göras direkt i mobilen.

Anonymiserad tjänst

Varken personnummer, namn eller andra personuppgifter behövs för användning av applikationen. Tjänsten är anonymiserad vilket gör det möjligt att använda applikationen utan att vara inloggad i exempelvis kommunens verksamhetssystem.

Nyheter

Pågående projekt

Under 2017 och första kvartalet 2018 pågår ett pilotprojekt i fem kommuner i Region Jönköpings län. I projektet används Misu Labs applikation och via nära samarbete med deltagande kommuner har vi möjlighet att utveckla och anpassa applikationen efter faktiska behov och önskemål.

Läs mer på projektsida

Ny applikation

Misu Labs utvecklar en ny applikation som kommer finnas tillgänglig i början av 2018. I utvecklingen ligger fokus på att underlätta användarens analys direkt i verktyget.